Jan Laustsen

Direktør
”Grundlæggende er det vores mål at bringe entreprenøren og leverandørerne ind på rådgiverniveau, så vi har fokus på byggeprocessen allerede i projekteringen”

Tina Eriksen

Controller

Morten Liedecke

Projektleder

“Helt åbne kort – god kemi og tillid mellem de involverede parter – fra start til slut.”

Steen Madsen

BYGGEPLADSCHEF

“Vi vil – unikke løsninger til aftalt pris – fra første streg til færdigt byggeri.”

Anders Kobborg Staugaard

BYGGELEDER

Når blækket så er tørt, er det entreprenørens ansvar at holde sig inden for de aftalte økonomiske rammer

Henrik Strynø Christensen

PROJEKTLEDER

Med fokus på alle byggeprojektets faser og optimal økonomistyring – sikrer vi at det aftalte også bliver virkelighed

Anders Christiansen

BYGGELEDER

“Vores handlekraft – bygger på overblik, erfaring, de bedste samarbejdspartnere og viden om de nyeste byggeprocesser.”

Jane Michaelsen

Administration

“Elementært. Planlægning og opfølgning … – og atter opfølgning.”